Google Video Sitemaps Protocol

Hướng dẫn thêm sơ đồ đặc biệt cho Google Video Sitemap. Chỉ định thumbnail, miêu tả, tiêu đề cho Video. Giúp tăng khả năng tìm kiếm.

Tìm kiếm video là một trong những phần liên quan tới vấn đề tìm kiếm toàn cục và tìm kiếm tùy biến hóa. Rất nhiều chủ nhân của các trang Web có chứa nhiều nội dung liên quan tới Video hay băn khoăn là làm sao để có thể chỉ định hình ảnh đặc trưng cho video đó (thumbnail). Google Video đã đề nghị sitemaps cho những video này, một trong những chuẩn mở rộng của Sitemap Protocol. Video Sitemaps này sẽ giúp cho các video của bạn được tìm kiếm dễ dàng hơn thông qua dịch vụ Google Video Search.

Bạn có thể đăng ký sơ đồ đặc biệt video sitemaps này bên cạnh các sitemaps chuẩn khác, như vậy bạn đã có thể chỉ định tất cả các video trên trang site của bạn với những thẻ khóa trùng khớp với nội dung. Sau đây là một ví dụ :

<urlset xmlns=”http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9&#8243;
xmlns:video=”http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.0″&gt;
<url>
<loc>http://www.vietseo.net/videos/some_video_landing_page.html</loc&gt;
<video:video>
<video:content_loc>http://www.vietseo.net/video123.flv</video:content_loc&gt;
<video:player_loc allow_embed=”yes”>http://www.vietseo.net/videoplayer.swf?video=123</video:player_loc&gt;
<video:title>My funny video</video:title>
<video:thumbnail_loc>http://www.vietseo.net/thumbs/123.jpg</video:thumbnail_loc&gt;
</video:video>
</url>
<url>
<loc>http://www.vietseo.net/videos/some_other_video_landing_page.html</loc&gt;
<video:video>
<video:content_loc>http://www.vietseo.net/videos/video1.mpg</video:content_loc&gt;
<video:description>A really awesome video</video:description>
</video:video>
</url>
</urlset>

Đây là phần miêu tả video của bạn

Để bắt đầu bạn có thể tạo một Video Sitemaps cho Google, sau đó hãy đăng nhập vào phần quản trị Google Webmaster Tools và thêm vào Video Sitemaps mà bạn vừa tạo vào trong tài khoản.

Theo: Nguyễn Hoài Nam – vietSEO.net

Advertisements

One comment on “Google Video Sitemaps Protocol

  1. Pingback: 10 thủ thuật SEO cơ bản tối ưu hóa WordPress | Quảng cáo Việt Online

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s