Cách tạo link affiliate tùy chỉnh

Hầu hết các chiến dịch tại Lienket123.com đều có link giới thiệu đến trang chủ của merchant, tuy nhiên bạn lại muốn link giới thiệu dẫn đến một sản phẩm cụ thể, bạn sẽ làm thế nào?

HƯỚNG DẪN

Bước 1: Lấy thông tin banner ID và Refferal ID của bạn

Vào một banner bất kỳ để lấy link, link của bạn sẽ có dạng như sau:

http://nhasachtonghop.net/?aid=adsviet&bid=468a93be

Copy và lưu lại phần tô màu đỏ

Bước 2: Lấy link sản phẩm trong website của Merchant

Ví dụ, bạn chọn quyển sách “1001 ý tưởng bảo hiểm nhân thọ” có link là: http://nhasachtonghop.net/index.php?dispatch=products.view&;product_id=29779

Bước 3: Chèn thêm đoạn văn bản bạn đã copy ở bước 1 vào cuối đường dẫn ở bước 2

Như vậy, link giới thiệu cuối cùng của bạn sẽ là:

http://nhasachtonghop.net/index.php?dispatch=products.view&;;product_id=29779&aid=adsviet&bid=468a93be

(Lưu ý đổi dấu ? thành dấu &)

Bạn có thể sử dụng các dịch vụ thu gọn đường dẫn để link giới thiệu của bạn thân thiện hơn: http://goo.gl/

Chúc các bạn thành công!

Advertisements